Hjernekraftverk

Arbeid av Kikkut

Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge.

Økt forskningsinnsats er nøkkelen til å sikre Norges fremtidige verdiskaping og velferd, likevel er Norge dårligst i Norden når det kommer til investering i forskning. 

«Hjernekraftverk» er Forskerforbundets kampanje for realisering av kunnskapsnasjonen Norge. Som del en av kampanjen, ble det lansert en sommeraktivitet på Facebook for å skape kjennskap til «Hjernekraftverk» og bygge et større nettverk på Facebook. Kampanjen skulle engasjere flest mulig, og tok derfor opp en viktig tematikk, men med et underholdende uttrykk. 15 illustrasjoner ble publisert på Facebook i juli, under budskapet: «Hjernen er vår viktigste ressurs. Den fortjener oppmerksomhet.»

Illustrasjonene formidlet fakta om hjernen, samt Hjernekraftverks politiske budskap: Den norske hjernekraften må styrkes!

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.