Design skal samle museene i Akershus

Arbeid av Dinamo

Akershusmuseet skal sammen med designavdelingen i Dinamo forene 19 museer under ett felles varemerke.

– Selv om museene har forskjellige opplevelser og inntrykk å vise publikum, er de alle del av en større helhet. Nå samles alle under samme drakt, med samme navn og profil, noe som blant annet vil gjøre det lettere for folk å orientere seg i museums-jungelen, sier kundedirektør og prosjektansvarlig i Dinamo, Annie Myhre.

Fredag 1. april skiftet Akershusmuseet navn til MiA – Museene i Akershus. Samtidig ble ny designprofil lansert. Målet for MiA, som i dag består av 19 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre, har vært å bygge én felles identitet. MiA har, med Dinamos hjelp, valgt å gå kreativt til verks.

Et fremoverlent og samtidsorientert museum

– Vår tilnærming har vært såkalt «design thinking». Denne måten å jobbe på setter designprosessen i fokus, og har gitt anledning til å tenke nytt rundt organiseringen av museene. Designet knytter avdelingene sammen på overordnet nivå, slik at museene fremstår samlet under ett varemerke, med sterke kjerneverdier, forklarer Myhre

For MiA skal ny identitet og strategi sikre et dynamisk samspill som knytter avdelingene tettere sammen. Det nye navnet og den nye profilen har også som mål å gjøre det lettere å sette opp utstillinger og kampanjer og skape oppmerksomhet på tvers av de ulike avdelingene. De nye nettsidene som er under utvikling skal gjøre museene tilgjengelige og dagsaktuelle for publikum, og er del av en satsing mot et mer fremoverlent og samtidsorientert museum. Med hjelp av 3D-teknologi omfatter den digitale satsingen også dokumentasjon og gjenbruk av utstillinger i digitale opplevelser.

Avgjørende med godt samarbeid

– Det har vært en stor glede og trygghet å utvikle ny visuell profil og nytt navn for vårt

museum sammen med Dinamos team. Teamet har vært godt sammensatt og prosessen har vært ryddig, grundig og inspirerende hele veien, sier Kjersti Lillebø, leder av kommunikasjonsavdelingen for MiA.

Lillebø sier at erfaring i prosjektledelse i komplekse organisasjoner i tillegg til det rent faglige har vært viktige kriterium for å velge ut et team til å jobbe med prosjektet.

– Teamet har utvist stor interesse, analytisk forståelse og kunnskap om vår organisasjon spesielt, samt museumsfeltet generelt. Det har vært avgjørende for at vi nå fremstår mer samlet, avslutter hun.

Konservator Berit Anderson, leder kommunikasjonsavdelingen Kjersti Lillebø, senior designer Thomas Kjellberg, rådgiver Annie Myhre, avdelingsleder Eirik Kristoffersen, fotoleder Øivind Møller Bakken, fagkonsulent Guro Koksvik Lund og prosjektleder Turid Rønningen.

På bildet: Konservator Berit Anderson, leder kommunikasjonsavdelingen Kjersti Lillebø, senior designer Thomas Kjellberg, rådgiver Annie Myhre, avdelingsleder Eirik Kristoffersen, fotoleder Øivind Møller Bakken, fagkonsulent Guro Koksvik Lund og prosjektleder Turid Rønningen. 

Adm. dir. Cecilie Øien, avdelingsdirektør Henrik Smith og designer Ida Ekroll var ikke tilstede da bildet ble tatt, men er viktige personer i teamet.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.