Hardangerviddatunnelene

Arbeid av Kreator

Visuell profil for den korteste og raskeste veiforbindelsen mellom øst og vest.

Hardangerviddatunnelene har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda (Rv 7) gjennom bygging av tunneler. Det korte og konsise slagordet «Rein Vidde» spiller en spesiell fremtredende rolle og understreker tydelig det økologiske budskapet. 

Sentralt står hensynet til villreinen og naturvern. Ikke minst at veiforbindelsen både vil bli den korteste og raskeste mellom øst og vest.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.