Statoil ber om råd fra de unge

Arbeid av TRY

Med «Når gode råd er unge» åpner selskapet for en dialog om fremtiden.

Lave oljepriser, nedskjæringer og det grønne skiftet er temaer som preger samfunnsdebatten. Og det er ingen tvil om at olje-og gassnæringen og Statoil står overfor store utfordringer i dag og i årene som kommer.  

– Vi vet at særlig mange unge har spørsmål til næringen vår og er spørrende til om Statoil er et selskap for fremtiden, sier markedsdirektør Karen Onsager Keiserud. I tillegg gjør fallende oljepriser, klimaspørsmål og nedskjæringer i antall arbeidsplasser i olje og gass at færre unge vil studere petroleumsfag enn tidligere. Dette er en stor langsiktig utfordring for industrien

Tydelig tilbakemelding

Ipsos har på vegne av Statoil gjennomført en måling som viser at halvparten av unge mellom 18 og 30 år mener Statoil er en del av klimaproblemet og flere unge enn eldre oppgir at oljeavhengighet er blant de største utfordringene knyttet til energi.

– Resultatene fra undersøkelsen gir viktig innsikt om industrien, noe Statoil må ta på alvor. Undersøkelsen understreker behovet for å tydeliggjøre industriens rolle, fremtidsvisjoner og ikke minst hva Statoil som selskap gjør for å møte de globale klimautfordringene, sier kreativt ansvarlig i Statoil, Henrik Øinæs Habberstad.

Filmer og debattmøter

I fem filmer møter toppledere i Statoil unge mennesker for å diskutere temaer som klima, velferd, arbeidsplasser, innovasjon og nye energiløsninger. Ingen av de unge har en direkte tilknytning til Statoil. Filmene skal distribueres via alle de fem Storby-avisene, samt iNord på Facebook og YouTube. Aftenposten Event skal også fasilitere dialogmøter i landets fem største byer. Møtene skal modereres av Einar Tørnquist med blant annet Trine Eilertsen og Ole Mathiesmoen i debattpanelet sammen med noen av de unge deltakerne i prosjektet. 

Kampanjen får i tillegg en egen landingsside med supplerende artikler og bakgrunnsinformasjon.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.