Over 49.000 har signert sykepleierløftet

Arbeid av Kikkut

Kikkuts kampanje for Norsk sykepleierforbund har samlet inn underskrifter fra nordmenn som ønsker et sykepleierløft.

Om 20 år vil Norge mangle 30.000 sykepleiere. Norsk sykepleierforbunds løsning på sykepleiermangelen er sykepleierløftet, et tiltak bestående av syv punkter som skal sørge for bedre vilkår for sykepleierne. Målet med kampanjen har vært å samle inn underskrifter fra mennesker som stiller seg bak løftet.

Kampanjen har bestått av egne paroler og kampanjeløp på merkedagene 8. mars, 1. mai, 5. mai (jordmordagen) og 12. mai (sykepleierdagen), med oppfordringer om å signere på kampanjesiden sykepleierløftet.no. I sin helhet har kampanjen bestått av en hovedfilm, en jordmorfilm, en rekke 20- og 30-sekundere, i tillegg til øvrig annonsemateriell. 

I skrivende stund har kampanjen samlet inn over 44.000 underskrifter fra mennesker som stiller seg bak løftet. Hovedfilmen har hatt god spredning og nådde 1,3 millioner visninger på under en uke.

Filmene er produsert av Tangrystan Productions AS med Simen Alsvik på regi. Bildene til kampanjen er tatt av Marcel Leliënhof.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.