Månedens arbeid

Juni 2017 / avsluttet

På pallen

JCP PRAD for JCP Nordic
Morgenstern for Storebrand

Runner-ups

Norsk fosterhjemsfilm tar verden med storm

Kitchen Reklamebyrå for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet