Annonse for Mustad – Best selling hook on the planet

Mustad er verdens største krokprodusent og eksporterer til over 160 land verden over

34685 739ee original

Mustad er verdens største krokprodusent og eksporterer til over 160 land verden over. Kunden ønsket noen universelle og tydelige annonser som understreket Mustads suverenitet, både i forhold til antall solgte kroker, men også utvalget av forskjellige kroktyper. Annonsene skulle ha universell appell på tvers av kontinenter og enkelt kunne oversettes ved behov.
Målgruppe: Distributører og sportsfiskere

6305-8abff-original.pdf

1245-57c15-original.pdf PDF, 949.019 KB
Last ned

Involverte byråer

Ferskvann Reklamebyrå