Idiotsikker kampanje

Bodøbyrået Bright ID står bak en ny annonsekampanje for Nordland fylkes Trafikksikkerhetsutvalg.

15770 5641e original
15771 633f6 original
15772 85ffc original
15773 e17c9 original
15774 907d6 original

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tok i uke 3 initiativ til en fokusuke på Riksvei 80. Hensikten var å rette søkelyset på ulykkene som har vært på strekningen Fauske-Bodø de senere år, og årsakene til disse.

Bright ID fikk i oppgave å lage holdningkampanje med annonser som skulle gå over fem helsider i Avisa Nordland og Saltenposten. I tillegg laget vi nettannonse og flyere. Kampanjen har sammen med flere tiltak som omtale i avis og aktiviteter med politi og ambulanse langs Riksvei 80 fått mye oppmerksomhet veldig god respons.

Byråets rolle: Tekst/design/illustrasjon/idé

Involverte byråer

Bright ID