ONS behind the scenes

Melvær Idé-entreprenør har stått for fem av standene under Offshore Northers Seas (ONS) i Stavanger. I denne mini-filmen har de dokumentert noe av arbeidet.

16007 c121a original

Melvær&Lien Idé-entreprenør har levert alt fra kreativt konsept til innhold og det meste innen tekniske løsninger. Deling er en del av kulturen i Total-konsernet, og det er dette som er temaet for historiene som fortelles på oljemessen. I Total deles informasjon og kompetanse på tvers av avdelinger og landegrenser, og med forskningsmiljøer og partnere.

På den ene delen av standen kan besøkende utforske Petoros virksomhet gjennom «augmented reality» den samme teknologien som for eksempel fotballsendingene på TV bruker for å vise hvor langt et frispark er til mål.

Teknikken virker slik at når besøkende på standen viser et grafisk symbol til videokameraet på datamaskinene, aktiveres animasjoner som forteller om Petoros virksomhet.

Tirsdag 24. august åpnet kong Harald ONS-standen «Think Outside the Planet» et samarbeidsprosjekt mellom aktører med teknologier som kan overføres mellom energi- og romfartsindustrien.

Kongen åpnet standen ved å starte en animasjonsfilm som projiseres i standtaket. Filmen begynner med en rakettoppskyting og viser teknologiske koplinger mellom de to næringene. Hele standen handler om å se muligheter og skifte perspektiv derfor er standen løst som om du står på månen og ser opp på jordkloden. Sentrale aktører i prosjektet er Oceaneering, IRIS, Norsk romfartssenter, Statoil og ESA.

Involverte byråer

95091 35f6f original

Melvær&Co