Statoil heier på lærelyst

Ny «Morgendagens helter»-kampanje fra Statoil og McCann. I høstens kampanje rettes søkelyset mot utdanning.

18455 a6d73 original