Amnesi og kaos

Vi mente å vite at årets TV-aksjon gikk til Apatiforeningen (stripe 5), men må ha husket feil.

46600 87a6a original
«Et bransjeliv» stripe nr. 8

Amnesi International er – hvis vi ikke har misforstått totalt – den internasjonale versjonen av hjemlige Korttidsminneforeningen KORT, der Jimmy Hendriksen fremdeles er sekretær (så vidt vi vet).

«Et bransjeliv» er som vanlig forfattet av Aris Theophilakis og tegnet av Pål Henrik Roska. Se tidligere striper i serien her.

Har du forslag til hva kampanjen fra Amnesi International burde si? Da har du anledning til å gå bananas i kommentarfeltet, om du vil.