Farget av fortiden

Ikke alle makter å omstille seg tilstrekkelig når de begynner i ny jobb.

48966 81d4a original
«Et bransjeliv» stripe nr. 10

Som vanlig tar «Et bransjeliv» utgangspunkt i virkeligheten: I norsk dagligvare er de nemlig opptatt av én ting på denne tiden av året: Grill! Grill, grill, grill, grill! Grill, grill, grillings, grill, grill. Grill, grill, grill! Grill, grill. Grill!

«Et bransjeliv» er som vanlig forfattet av Aris Theophilakis og tegnet av Pål Henrik Roska. Se tidligere striper i serien her.