Og prisen går til …

Er det typisk for reklamebransjen å bli i overkant entusiastisk når en kampanje kjøres på en ny og spennende medieplattform?

49229 b7849 original
«Et bransjeliv», stripe nr. 11

Dette lille sparket til de digitalt lettbegeistrede blant oss er som vanlig signert Aris Theophilakis (tekst) og Pål Henrik Roska Danielsen (tegning), begge fra Futatsu.

Les tidligere striper i serien her.