Artikler: Kudos

Når glad-naive Simen blir gråtkvalt

Med den ny-gamle spalten Kudos oppfordrer vi bransjefolket til å feire sine favorittjobber. Denne g…

– En skrekkelig fin måte å lansere en bok på

Med den ny-gamle spalten Kudos oppfordrer vi bransjefolket til å feire sine favorittjobber. Artikke…