Kreativtforum.no 2.0

I begynnelsen av februar rullet vi ut en ny versjon av kreativtforum.no. Dels som følge av respons fra brukerne, dels som følge av fusjonen mellom Kreativt Forum og Designbyråforeningen.

De største visuelle forandringene på nettsiden ligger i den utvidede forsiden, der vi har gitt mer plass til både Nyheter, Dagens Dose og Arbeider. Dessuten har vi fjernet noen funksjoner som ikke fungerte like bra som vi hadde sett for oss, som for eksempel «Mest aktive brukere».

Brukerne har nå også anledning til å redigere sin respons på artikler, noe som endelig vil fjerne irriterende dobbeltposting og skrivefeil. Etter en måneds bruk ser vi at denne kan justeres ennå litt mer for bedre brukervennlighet (hvis man f.eks. skriver lange innlegg er det vanskelig å «lese tilbake» hva man har skrevet).

På foreningssidene har vi også gjort noen grep for å gjøre det lettere å finne frem i mengden av stoff, samtidig som alle de nye byråmedlemmene som har kommet til nå har fått sin egen garasjeplass på web'en.

Men dette er ikke det samme som å si at kreativtforum.no er «ferdig». Vi befinner oss i en verden, og ikke minst i en bransje, som er i konstant fluxus, og blir således nødt til å henge med for å ikke sakke akterut. Ved neste korsvei skal vi for eksempel gjør det enklere for brukeren å administrere sine egne sider og selv bestemme hva slags arbeid som skal vises frem.

Som alltid mottas ideer, forslag, milde irretsettelser og kjeft med takknemlighet, interesse og ydmykhet.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.