Artikler: Meninger

– Universell utforming gjør det enklere for alle

Maren Volsdal Skirbekk, informasjonsdesigner i Bouvet, har skrevet et tilsvar til Christoffer Loran…

Noen tanker om universell utforming

Digital Director i SMFB, Christoffer Lorang Dahl skriver om hvordan det er å jobbe med universell u…