Artikler: Meninger

– Skrift med seriffer gir ikke bedre lesbarhet

Skrift med seriffer gir ikke nødvendigvis bedre lesbarhet, sier designer Robin Sandborg, som mener …