Brennpunkt-logo

Slakten av DnB Nor-logoen er som forventet, skriver Geir Skomsøy i dette innlegget.

37762 70e2d original
«Dødskjedelig» og «lite dristig» er ord som preger responsen på DnB Nors nye logo, slik den ble presentert på Kampanje.com i forrige uke. Byrået bak profilen, det nystartede designbyrået til arkitektfirmaet Snøhetta, hadde kanskje ventet en hyggeligere mottakelse da dette prestisjefylte prosjektet var vel i havn. I den grad de ble skuffet over slike tilbakemeldinger, kan de ta det med ro. Dette er respons som forventet, og svært vanlig når store profilprosjekter blir lansert. Ryggmargsrefleksen synes nesten alltid å være negativ.

Alle skal med

Design er ikke en kul stil vi kan velge og vrake i eller kjøpes for en neve dollar, men først og fremst en prosess som både skal ta hensyn til selskapets indre forhold og den ytre plassering i markedet. En profilprosess er med andre ord noe av det vanskeligste en designer kan gå inn i, nettopp fordi kundens identitet står på spill med hele det følelsesspekteret slikt medfører. Og i denne spesielle prosessen er det ikke vanskelig å få øye på hvilke utfordringer som ligger i å forene DnB Nor med datterselskapene Postbanken og Vital. I tillegg fullføres fusjonen med Gjensidige Nor ved at DnB Nor-navnet endres til DNB. Her skal alle med, både de ansatte og selskapenes kunder. Og jo større og tyngre et selskap er, jo mindre synes lysten på å ta unødige sjanser.

Om å unngå unødige sjanser betyr å velge det kjedelige og lite dristige skal være usagt, men kanskje ikke så dumt med tanke på tiden etter finanskrisen. Noen vil kanskje mene at spennende, kreative, dristige og «ut-av-boksen-tenkende» finansfolk ble i det meste laget da denne krisen herjet som verst.

Mot det myke og snille

Nå vet vi lite om hvordan arbeidsprosessen har forløpt og hvilke styringsverdier som er lagt til grunn. Og kan hende la briefingen vekt på de verdier som førte fram mot det resultatet vi så glimtet av i forrige uke. Jeg vet ikke, men det synes å være en trend blant europeiske banker generelt i å bevege seg vekk fra det konservative og heraldiske til fordel for det myke og snille. Terskelen til inngangspartiet skal gjøres lav og banken vil være din beste venn. Ørnen til Barclays har fått en hjerteform i blåtoner og helt uten klør. Her hjemme ser vi at Sandnes Sparebank, som for øvrig mottok Designrådets pris for god design inneværende år, har utviklet et formuttrykk som gir sterke assosiasjoner til det man vanligvis finner i barnebøker. Snilt, trivelig og mykt, og milevis vekk fra det som mange vil oppfatte som tradisjonell bankprofil.

Verdier betyr mye når form skal utvikles og i designerens verktøykasse kan det meste oversettes til et kurant og levedyktig formspråk. Vi vil jo alle gjerne være fremtidsrettet og moderne ved å legge det gamle bak oss. I slike prosesser kan derfor ofte det tradisjonelle og konservative underkjennes som brukbare styringsverdier. Det problematiske med det myke og snille er det tilsynelatende fraværet av alvor, gitt hva slike institusjoner er satt til å forvalte.

Nå er det ikke nødvendigvis det snille og myke som preger DNB-logotypen der N’ens begge utløp forvinner ut av den lyseblå flaten og gir noen assosiasjoner om konjunkturenes opp og nedturer i livet. Ei heller gir bankens kommunikasjon noen signaler om kjedelig mangel på dristighet i sine tatoverte anslag mot markedet.

Langsiktig arbeid

Logotypen «DNB» skapte altså ingen begeistring i forrige uke. Dette behøver ikke å være en indikasjon på at en ny profilprosess er påkrevd, heller mer en påminnelse om at den egentlige profilen skapes gjennom langsiktig og konsekvent arbeid i uker, måneder og år som kommer. Det vil derfor bli spennende å følge banken og se hvilke grep som tas for å utvikle en bredere verdimessig tydelighet som forener profilens langsiktige behov mot markedskommunikasjonens grep for å bevege folk her og nå.

Geir A. Skomsøy, daglig leder i Brandworks