Gullmikken på stedet hvil?

Gullmikken har de siste årene fremstått som kanskje det beste «gullarrangementet» i Norge de siste årene. Bra konferansierer, bra location og et gjennomført proft arrangement. Likevel er det kanskje på tide med en oppgradering av Gullmikken.

Slik jeg vurderer det, kunne radio hatt godt av mer engasjement. Fra både kreatører og kunder. Og Gullmikken burde være en riktig og viktig kilde til inspirasjon. Mens andre internasjonale konkurranser innfører nye kategorier og justerer de kategoriene som finnes, har Gullmikken stått stille. Og inspirasjonen har kanskje minsket.

I disse dager jobber juryene for å finne en verdig vinner innenfor Årets Spot (selve Gullmikken), Årets Kampanje, Årets Banebryter, Årets Radiokunde og Årets Radioregissør. Ved å stramme inn kriteriene for disse kategoriene og innføre nye, vil man kanskje bringe radio noe høyere på anseelsesstigen, og gjøre hele arrangementet mer inspirerende.

Den kategorien som aller mest er problematisk i mine øyne er Årets Banebryter. Rent bortsett fra at den har et svulstig navn, burde man i større grad rendyrke kriteriene, slik at man i mye større grad får inn arbeider som er nytenkende og annerledes. I dag blir denne kategorien fort en slags sekkepost – der alle bra spotter som ikke har vunnet sølvmikken blir sendt inn. Eller i de tilfellene hvor det er laget to bra spotter. Da mangler det en for å sende den inn i kampanje, og man sender den gjerne inn i Årets banebryter.

Derfor vil jeg foreslå innføring av følgende kategorier til neste års arrangement:

Årets beste Håndverk

Denne kategorien het tidligere Årets Produksjon, men ble erstattet av Årets Regissør. Jeg mener bestemt at denne kategorien kan leve godt ved siden av regiprisen. En slik kategori bør fokusere på tekst samt den håndverksmessige delen av produksjonen. I det siste har Rottenetter og vinnerspotter i sølvmikken blitt kritisert for dårlig lyd. Derfor mener jeg at produksjonen sett under ett som et håndverk, bør være en egen kategori.

Årets beste utnyttelse av radio

Dette er en helt ny kategori hvor man premierer den eller de spottene som best utnytter radiomediet til det fulle. Til forskjell fra årets spot vil man i den kategorien lete etter den ideen som kun kan løses på radio, og som har gjort det bra.

Årets Nykommer:
Prisen går til det teamet/byrå som har laget solid og idésterk radio for en ny kunde. En slik kategori vil stimulere nye kunder, noe sponsorene av Gullmikken antagelig er interessert i, så vel som produksjonsselskapene og reklamebyråene.

Til slutt; det hadde vært spennende å se om det finnes en mulighet for å juryere Årets Spot slik Gullfisken juryeres – mao. av en folkejury. F.eks ved hjelp av nettavstemming Klarer man å engasjere lytterne i en slik kåring vil også den generelle interessen for radio øke. Og det hadde jo vært fint. Lykke til i årets Gullmikk.

Frederik Horn
Daglig leder i Verdens Sterkeste Mann Radiobyrå.