I år har Grafill satt av kr. 1.860.000,- til stipend, ingen av disse pengene gikk til Q.

Som unge idealistiske designere hadde vi selvfølgelig håpet på at noen ville være med å støtte et uavhengig og ikke-kommersielt prosjekt som ønsker å rette søkelys på spørsmål omkring fagområdet grafisk design. Situasjonen etterlater oss med et nytt og definerende spørsmål.

Q&A startet som en reaksjon til det vi manglet etter endt skolegang, og er et prosjekt der vi utforsker spørsmål rundt grafisk design og drøfter disse med visuelle besvarelser. Gjennom de tre månedene vi har drevet prosjektet, sett bort i fra planlegging og pilot, har vi møtt 16 designere for å diskutere disse spørsmålene, og vi har vært i kontakt med langt flere gjennom mail og sosial medier. Gjennom dette har vi motatt mye god respons på prosjektet. I løpet av perioden har vi investert våre egne penger for å finansiere print, webkostnader og dokumentasjon. Dette har ført til at vi har måtte ta til takke med det budsjettet har tilatt. Men vi har klart å holde en god struktur og vært disiplinerte når det kommer til å jobbe fra 09:00 til 16:00 hver dag, med stor sjans for overtid rundt deadline og planlegging av neste ukes gjøremål i helgene.

Arbeidet vi har lagt inn angrer vi ikke et sekund på. Gjennom prosjektet har vi lært utrolig mye og tatt oss tid til å filosofere og jobbe rundt temaer vi er opptatt av og ønsker innsikt i. Samtidig har vi forsøkt å holde prosessen så transparent som mulig så flere kan ta del i prosjektet gjennom oppdateringer med bilder og video på nettsiden. Som langsiktig mål har vi hatt en plan om at prosjektet i sin helhet skulle ende opp som en publikasjon og en utstilling med de visuelle konklusjonene vi har trukket oss, som et fint punktum for det hele. Dette blir vanskelig uten støtte.

Og det er ikke fordi vi ikke har forsøkt. Innovasjon Norge støtter kun de med formål om å tjene penger, Norsk Kulturråd har ingen kategori "forskningsprosjekt om grafisk design" passer inn under, og nå sist fikk vi ikke støtte fra Grafill sine stipender som skal støtte varierte former for tiltak innenfor fagområdet grafisk design. Å avslutte prosjektet på grunn av økonomiske problemer er uaktuelt for oss, men vi må nå tenke annerledes rundt hvordan vi skal nå de ønskede målene for prosjektet.

Spørsmålet vi nå stiller oss er hvordan vi skal drive prosjektet videre uten noen form for støtte, og om det finnes andre muligheter for et slikt type prosjekt? Vi håper noen kan lede oss i rikitg retning eller gi oss noen nyttige tips.

Joakim og Vicente fra Q&A

www.theqaproject.com