Artikler: Nye virkeligheter

AD + Tekst ≈ Sant

Den siste tiden har flere stadfestet sin misnøye med at de tradisjonelle reklameskolene ikke lenger…

Verdensmester eller altmuligmann?

Arbeidsmarkedet endrer seg i takt med teknologien, og kompetansen øker samtidig som spesialtjeneste…

Markedsføreren og maskinene

Menneskets rolle i de intelligente systemers æra.

Nye virkeligheter

Som følge av ny teknologi og en medievirkelighet i rivende utvikling, har markedsførere store utfor…