Amerikanere på sparebluss

En nylig foretatt undersøkelse fra Association of National Advertisers fant at 93 prosent av kundemassen enten er i sparemodus og/eller skjærer ned på kostnadene.

Samme undersøkelse fant at 37 prosent av markedsførerne reduserer budsjettene med over 20 prosent. De fem hovedområdene hvor selskapene nå sparer er:

– Reising og representasjon (87 prosent).
– Reduserte mediebudsjetter (77 prosent)
– Reduserte produksjonsbudsjetter (72 prosent)
– Utfordre reklamebyrået til å kutte interne utgifter og/eller finner nye områder å kutte utgifter på (77 prosent).
– Skrinlegge eller utsette nye prosjekter (58 prosent).

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.