Bred enighet om nettnøytralitet

Norske nettbrukere skal få velge selv hva de vil gjøre på nettet. En samlet nettbransje har sluttet seg til retningslinjene for nettnøytralitet.Landets største internettleverandører, mediebransjen og forbrukermyndighetene har alle undertegnet Post- og teletilsynets definisjon av begrepet nettnøytralitet. Det innebærer at aktørene er enige om at brukerne skal kunne bruke nettilkoblingen sin til det de selv har lyst til, uten at netteieren legger begrensninger på tjenester og bruk.

– Bransjen har vist stor villighet til å klargjøre sitt standpunkt til et viktig tema. At så mange aktører i bransjen har en felles oppfatning av hva nettnøytralitet innebærer, vil trolig også gjøre det enklere for andre å forholde seg til dette begrepet, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet.

Diskusjonen rundt nettnøytralitet har i særlig grad pågått i USA, der enkelte netteiere ønsker å blokkere konkurrentenes tjenester. I Norge blusset debatten opp for et par år siden da NextGenTel reduserte overføringskapasiteten på NRKs nett-TV. Også Canal Digital reduserte en periode kapasiteten til nedlasting fra fildeling.

– Det må være opp til den enkelt bredbåndskunde å velge hvordan båndbredden skal benyttes. Kvaliteten på innholdstjenester må ikke påvirkes av avtaler, preferanser, økonomiske fordeler eller andre forhold hos nettleverandøren, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Nå har et stort antall aktører gått sammen og akseptert grunnprinsippene for nettnøytralitet. Dermed fastslår de samtidig at det ikke skal legges begrensninger på brukernes kapasitet.

Aktørene som til nå har sluttet seg til er Get, IKT-Norge, Lyse Tele, Mediebedriftenes landsforening, NextGenTel, Norsk Kabel-TV Forbund, Schibsted, Telenor, Telio Telecom, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, i tillegg til PT, skriver Post- og teletilsynet på sine nettsider.

– Alle som stiller seg bak disse retningslinjene, er tydelige på at de støtter et åpent Internett hvor ulike leverandører får konkurrere fritt om å tilby innhold og tjenester. Det er viktig for internettbrukerne at de kan være trygge på at den internettilbyderen de har valgt, ikke vil opptre som en portvakt for deres internettbruk, sier Jensen.

Artikkelen er også publisert hos Kampanje.
Foto: «So that's were it is» av pixelthing.com. Tilgjengelig under CC BY 2.0 lisens.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.