Kofi Annan til Cannes Lions

Tidligere FN-general Kofi Annan deltar i det årlige ACT Responsible-seminaret i forbindelse med Cannes Lions.ACT Responsible i 2009 skal handle om klimaspørsmål, menneskelige konsekvenser av global oppvarming og reklamens utfordringer og muligheter i lys av dette. Kofi Annan, tidligere FN-sjef og nåværende president for Global Humanitarian Forum, og David Jones, administrerende direktør for Havas Worldwide, skal holde «krisedebatt» under Cannes Lions, hvor tanken er å drøfte hva slags rolle det kreative miljøet kan spille for å snu utviklingen.

I juni 2008 innledet ACT Responsible samarbeidet med Kofi Annans Global Humanitarian Forum, som i samarbeid med David Jones har satt sammen et dedikert team av kommunikatører som skal rette søkelyset mot de menneskelige konsekvensene av global oppvarming.
– Vi håper å involvere millioner av mennesker i en verdensomspennende bevegelse for en rettferdig løsning på klimakrisen, sier Hervé de Clerck. Han er grunnlegger av ACT Responsible, og skal lede debatten under Cannes Lions.

– Dette er vesentlig fordi den eneste måten å påvirke det politiske lederskapet til å reise seg og handle, er å gi saken en sterk folkelig forankring, sier Kofi Annan.

– Det riktige ordet her er «bevegelse» snarere enn «kampanje». Fordi en kampanje er noe du ser på, mens en bevegelse er noe du tar del i, sier David Jones.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.