NRK får sjef for nye medier

Sindre Østgård er ansatt i en nyopprettet stilling som sjef for nye medier i NRK.Sjefen for nye medier får totalansvaret for NRKs samlede tilbud og profil i nye medier. Østgård, som fikk stillingen i skarp konkurranse med interne og eksterne søkere, har bred redaksjonell bakgrunn fra NRK og har ledet prosjekter på tvers av hele organisasjonen.

– Sindre har den riktige profilen for å møte de utfordringene NRK står overfor i nye medier. Han har vist evne til å lede komplekse prosjekter og til samarbeid på tvers i NRK, sier mediesjef Øyvind Lund i NRK.

Østgård har vært prosjektleder for flere strategiske nettprosjekter i NRK, blant annet oppbyggingen av en stordesk for nrk.no. Han har også bakgrunn som Kaospilot.
– Vår jobb er å bidra til at NRK blir like relevant på nett som vi er på radio og tv. NRK er i angrepsposisjon når det gjelder nye medier. Vi har mye godt innhold som vi må tilgjengeliggjøre på publikums og nettets premisser. Vi må også tenke nytt om hvordan vi lager tjenester knyttet til oppdraget vårt som allmennkringkaster i nye medier, sier Sindre Østgård i meldingen fra NRK.

Kommentarer

Thomas Alnes Aakvik

9 år, 4 måneder siden

felicidades amigo!