Storsatsing på norsk nettleksikon

Private aktører og offentlige instanser stiller med over 30 millioner kroner til norsk leksikon på nett, en arvtager av nedlagte Store Norske leksikon.

31,5 millioner kroner over tre år er bevilget til det nye nettleksikonet av Sparebankstiftelsen DNB Nor, Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Nasjonalbiblioteket skal drifte løsningen og universitetene skal delta i å koordinere arbeidet med å skape nytt innhold. Målet med det Norsk nettleksikon er å lage en ny og gratis digital kunnskapsbase på nett.

Store Norske Leksikon ble lagt i fjor høst, da Kunnskapsforlaget ikke lenger hadde øknonomisk grunnlag til å drive nettleksikonet, etterssom annonseinntektene uteble og Kulturdepartementet ikke ønsket å gi økonomisk støtte. Nå har altså en ny løsning kommet på plass.

Under en pressekonferanse ved Nasjonalbliblioteket i Oslo tirsdag ettermiddag, ble planene for Norsk nettleksikon presentert.
– Det er viktig at Norge har et kvalitetsleksikon hvor brukerne kan stole på at den kunnskapen som formidles er av høy kvalitet og skrevet av dyktige fagfolk, sier generalsekretær Trond Andreassen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Han er nå valgt til styreleder i Norsk nettleksikon.

Skal bli unikt i sitt slag.
Nettleksikonet skal kobles opp mot Nasjonalbibliotekets baser, og målet er at det skal åpne opp til en interaktiv verden av hele Nasjonalbibliotekets samlede kunnskapsbase.
– Leksikonet må utvikles og oppdateres hver dag. Dette er et stort løft og det ligger mye arbeid foran oss, sier Trond Andreassen.

En uavhengig leksikonredaksjon skal nyskrive leksikonartikler. Nasjonalbiblioteket skal drifte løsningen. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening sammen det Det Norske Videnskaps-Akademi og universitetene skal koordinere arbeidet med å finne fram til gode skribenter som kan nyskrive leksikonartikler for nett. En ny daglig leder skal i arbeid umiddelbert.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.