Tilbakeviser kritikken

Innovasjon Norge føler seg ikke truffet av kritikken fra Jon Håtun, som mener organisasjonen ga en villedende brief i forkant av en kampanje for Visit Norway. Men de erkjenner at den ønskede spredningen i sosiale medier ikke har slått til.Håtun, som til daglig er kreativ leder i kommunikasjonshuset Face 2 Face, hevder i sitt leserbrev til Kreativtforum.no at Innovasjon Norge valgte å omformulere målsettingen i etterkant av 2010-kampanjen for Visit Norway, da det viste seg at den ønskede spredningen ikke forekom. «Det mest innovative ved dette er hvordan de tar grep for å skape en illusjon av at aktivitetene deres er verdig forvalting av skattebetalernes penger», skriver Håtun i innlegget.

Han utdyper sitt syn overfor Kreativtforum.no:
– På meg virker det som resultatet avviker veldig fra briefen. Det ble flotte filmer, men tilsynelatende har de ikke fått den virale effekten som var hensikten. Det er interessant å se at i stedet for å innrømme at de har bommet, så maler de en blink rundt der pilen traff. I og for seg en innovativ tanke, sett bort ifra at det først dukket opp i en gammel Donald Duck-stripe, sier Håtun.

– Stemmer ikke.
– Det stemmer ikke at Innovasjon Norge har utlyst en «anbudskonkurranse for å få produsert videoblogger som skulle generere oppmerksomhet i sosiale medier», sier Audun Pettersen, avdelingsleder reiseliv/Manager Tourism i Innovasjon Norge.

– Vi gjorde en forenklet anskaffelse med tittelen «Produksjonsbyrå for film til Visitnorway og Innovasjon Norges mediebank 2010» ovenfor de tre produksjonsselskapene vi har en rammeavtale med for produksjon av film. Hovedhensikten var altså å få produsert film som skulle vises på nettsidene Visitnorway.com og som fritt kunne brukes i mange sammenhenger, også utenfor internett, som det går frem av tittelen på anbudet. Spredning i sosiale medier var korrekt nok også en del av briefen, men altså ikke hovedhensikten, sier Pettersen.

Imidlertid leverte ingen av produksjonsbyråene et konsept som tilsa at en slik effekt kunne oppnås, ifølge Pettersen.
– Vi valgte likevel å produsere filmene som planlagt, da de primært var laget for Visitnorway.com og vår mediebank.

– Filmene er altså ikke primært laget for sosiale medier, understreker Pettersen.

– Vi erkjenner imidlertid at spredning i sosiale medier ikke har slått til slik vi håpet på da vi skrev anbudet, og tar med oss erfaring fra blant dette og testing av filmene i Storbritannia og Frankrike når vi i disse dager videreutvikler konseptet for filmer i 2011.

– Leser mer enn overskriften. Håtun er ikke nevneverdig imponert over svaret og viser til blant annet til punkt 2 i «kravlisten» fra Innovasjon Norge: «Innovasjon Norge ser for seg et spenstig og annerledes reiseprogramkonsept, for å fenge internettbrukere med dårlig tid, og for å kunne generere rask spredning gjennom sosiale medier. Og andre kanaler.» I tillegg heter punkt 3 «Videojournalist».

Under punkt 2 presiseres det også at Innovasjon Norge anser spredning i sosiale medier som helt avgjørende for å nå de store massende.
– Innovasjon Norge har rett når de sier at overskriften på anbudet ikke gir inntrykk av at kampanjen primært skulle myntes på sosiale meder. Problemet er at vi som svarer på slike anbud også leser det som står under overskriften, og jeg kan vanskelig skjønne at det går an å konkludere annerledes etter å ha lest denne briefen, avslutter Håtun.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.