Norges første professor i kreativitet

Erik Lerdahl, forfatter av boken «Slagkraft», ansettes som Norges første professor i kreativitet ved Norges Kreative Fagskole.

Erik Lerdahl har en doktorgrad i kreativitet fra NTNU og har tidligere vært førsteamanuensis ved både Syddansk Universitet, NTNU og Kunsthøgskolen i Oslo, samt at han har vært innovasjonsleder for en rekke industriprosjekter.

Han har også skrevet boka «Slagkraft», som ifølge sin nye arbeidsgiver er «den mest omfattende metodeboken om kreativitet og idéutvikling på norsk».

Stemoderlig.
– Kreativitet er en stadig viktigere konkurransefaktor i arbeidslivet, som fortjener å behandles seriøst og strategisk i alle ledd av organisasjonen, i alt fra markedsføring til produksjonstilpasning. I dag blir kreativitet ofte håndtert stemoderlig som tilfeldig impulshandling eller brainstorming. Jeg vil lære studentene å jobbe profesjonelt og systematisk med idéutvikling, sier Lerdahl.

Lerdahl vil være tilknyttet det nyopprettede studiet Bachelor i kreativ markedskommunikasjon, som har oppstart i Oslo i august. Studiet vil bestå av fagområdene strategisk kommunikasjon, visuell kommunikasjon, tekst og kreativitet.

Kreativitet i et markedsperspektiv. Rektor Tine Widerøe har allerede hatt «Slagkraft» på pensumlisten i de fleste av skolens utdanninger og ønsker ham nå velkommen som professor ved det nye studiet.

– Kreativitet er et av de fire sentrale fagområdene i studiet. Vi snakker her om kreativitet i et markedsperspektiv, og har ikke fokus på kunstnerisk kreativitet eller kreativitet for selvrealisering. Lerdahl er en av Nordens største kapasiteter på dette området, og vi er svært glade for at hans kompetanse nå skal komme våre studenter til gode, forteller Widerøe.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.