Inviterer bransjen til HTML5-dugnad

En liten gruppe med representanter fra alle sider av bransjebordet har jobbet sammen for å utvikle tips og anbefalinger til hvordan bransjen best mulig kan utarbeide HTML5-annonser. Nå har de lansert nettsiden HTML5annonser.no.

Adobe Flash har lenge vært blokkert på Apples mobile plattform iOS, og den senere tiden har også vanlige nettlesere begynt å blokkere Adobes aldrende software for grafikk og animasjon. Men selv om det nå er utstrakt enighet om at programvarens dager som visningsteknologi er talte, etterlater den seg et tomrom som produksjons- og distribusjonsplattform.

Overgangen til HTML5 kan for mange fremstå som komplisert, da kjennskap til muligheter og fallgruver er begrenset, både for miljøer som jobber med produksjon, implementering og distribusjon.  

En liten gruppe med representanter fra alle sider av «bordet» har jobbet sammen for å utvikle tips og anbefalinger til hvordan bransjen best mulig kan utarbeide HTML5-annonser. Gruppen består av Pål Smitt-Amundsen (Apt), Øyvind Nordhagen (Schjærven), Ole Andreas Sandring (Schibsted Ad Operations), Johan Telstad (Aftenposten), Henrik Birkeland (IUM) og Marius Zachariasen (Aftenposten).

Les tipsene og delta i debatten på www.html5annonser.no.

Tipsene er ikke ment som en fasit, men som et grunnlag for videre diskusjon. 

Avhengig av rask og smidig overgang

– Jeg vil tro alle de norske mediehusene jobber med å finne nye inntektsstrømmer, samtidig som vi må beskytte de inntektene vi har, både digitalt og analogt. Når alle de store nettleserne nå blokkerer Flash, betyr det potensielt vesentlig færre visninger av annonser. Vi er derfor helt avhengige av en rask og smidig overgang til HTML5, sier Marius Zachariasen, direktør produkt- og forretningsutvikling i Aftenposten

– Utfordringene rundt produksjon og implementering av HTML5-annonser ligger ikke hos produksjonsselskapene eller mediene alene. Vi har derfor igangsatt en bransjedugnad for å samle kunnskap og starte en dialog rundt tematikken, fortsetter Zachariasen.

Vil innføre ny standard

Pål Smitt-Amundsen, innovasjonsansvarlig i Apt, mener at bransjen er helt avhengig av et kompetanseløft.

HTML5annonser.no er vårt bidrag til for gi relevant kunnskap som lindrer den relativt kaotiske hverdagen mange plutselig befinner seg i. HTML5-annonser krever nye verktøy og mer detaljerte spesifikasjoner. Vi ønsker derfor å innføre en ny standard for medieplan som sikrer at alle ledd i en kampanjeproduksjon vet nøyaktig hva som skal lages, og hvordan. Standarden er nøye utarbeidet, basert på daglig erfaring med utforming av HTML5-materiell og de utfordringene det fører med seg, forteller han.

HTML5annonser.no er stadig i utvikling og vi ønsker på sikt at det skal bli en møteplass hvor vi sammen kan skape dialog som tar fagområdet videre. Samtidig vil vi opprette en blogg-seksjon hvor vi skal publisere relevante nyheter og utvikling på området, avslutter Smitt-Amundsen.


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.