Nytt kurs for fremtidens prosjektledere

Det er vanskelig å finne relevant litteratur om hvordan du blir en god prosjektleder. Med Prosjektlederskolen 2.0 deler de dyktigste og mest erfarne av bransjens prosjektledere sin innsikt og kunnskap om hva som kreves av rollen i 2015.

Hui, hvor det går! I 2015 er hver eneste arbeidsdag en multimedial tsunami, og reklamebransjens uhyllede supermennesker er mer essensielle enn noensinne. Ja, vi snakker om prosjektlederen, du vet han, eller som oftest hun, som har kontroll på absolutt alt.

Kreativt Forum har foretatt en real oppussing av sitt årlige prosjektlederkurs, og med Prosjektlederskolen 2.0 er ambisjonen å tilby et opplegg som er mest mulig fremtidsrettet og relevant.

Marte Lishaug, prosjektleder i Hyper.

En av foredragsholderne på Prosjektelderskolen 2.0 er Marte Listhaug, prosjektleder i Hyper. Hun har de siste 14 årene jobbet med kommunikasjon i hovedsak på digitale flater og kanaler i blant andre TRY/Apt, DIST, Dinamo og Superblaise. Hun har erfart både opp- og nedturer etter at hun ved en tilfeldighet begynte som digital designer i 1999.

– For å trives, ha det gøy og mestre rollen og hverdagen, er det en klar fordel å være nysgjerrig og engasjert som type. Er du i tillegg åpen for endring, interessert i fag og ikke minst glad i kommunikasjon og folk rundt deg, så er det mye å glede seg over. Har du personlig driv, tåler en trøkk og ikke mister hodet og trua i motbakker, er veien kort til et langt liv i rollen som prosjektleder, sier Listhaug.      

– Hold på kundeperspektivet

Hverdagen til en markeds- eller produktsjef i 2015 har blitt mer kompleks og sammensatt enn noensinne. Det kommer oftere til uttrykk i form av større usikkerhet rundt tiltak, effekt og investeringene som gjøres fra kundehold, forklarer Listhaug.

– Som alle andre merker prosjektlederen dette ved at vi blir målt i alle ledd. Alle kampanjer, leveranser og satsinger vi gjør sammen med kunden evalueres. Kunden skal kapitalisere på hver eneste investering, og det krever integritet, faglig styrke, utholdenhet og ikke minst evne til å skape trygghet i alle faser av prosessen. Hold på kundeperspektivet og forretningsforståelsen, sier jeg bare. Det er ingen snarveier i et maratonløp. Jeg har en lapp teipet til mac’en hvor det står «The Devil is in the details». Alltid greit å bli minnet på når det drar seg til.        

Listhaugs bidrag til Prosjektlederskolen 2.0 blir å snakke om hverdagen og det praktiske knyttet til rollen som prosjektleder. 

– Jeg synes selv det har vært vanskelig å finne relevant fagstoff for prosjektledelse, og har lært det mest verdifulle i samspillet med andre rundt meg. Generøs deling av erfaring og kunnskap er viktig for alle. Ingen blir supergod av å spille ball alene. Kurset tar mål av seg å betrakte prosjektlederrollen fra et 360-graders perspektiv. Når du vet mer om hva som er forventet av teamet rundt deg har du gode forutsetninger for å lykkes, få flyt og ha det bra i samspill med andre. Prosjektlederen har en veldig viktig rolle og sitter på selve nøkkelen til en smidig og smart prosess fra ide til ferdig løsning.

Kjernen og bindeleddet

Anette Mork er Digital Producer i Schjærven Reklamebyrå og er ansvarlig for kursopplegget som handler om prosjektledelse i digitale kanaler. For henne er det alfa og omega å ha en dyktig prosjektleder med på laget.

Anette Mork, Digital Producer i Schjærven.

– Prosjektlederen er kjernen og bindeleddet i organisasjonen mot kunden, og er ofte den som har daglig kontakt og skal skape tillit og trygghet i leveransene. Å forstå samspillet mellom kreativitet og teknologi, få de riktige ressursene til å prate sammen og sørge for at det hele er gjennomførbart, det er prosjektleder og produsent ansvarlige for i digitale prosjekter. Det er derfor viktig at prosjektleder er framoverlent og kan tilegne seg ny kunnskap underveis i prosessene, understreker Mork.

Et mer tilgjengelig kursopplegg

Aksel Sørbye, prosjektleder Kurs og kompetanse i Kreativt Forum, nevner to hovedområder for årets kurs.

– I tråd med utviklingen i markedet, blir det mer fokus på forståelse og gjennomføring av digitale prosjekter, praktisk læring, samt innføring av en «ny» metodikk for å komme raskere til riktig løsning for kunden. Jeg har også fokusert på å gjøre kurset mer tilgjengelig for flere ved å tilby et opplegg som gjennomføres i normal arbeidstid og er sentrumsnært, der tidligere kurs har vært gjennomført på hotell utenfor byen med overnatting. Jeg håper og tror disse tiltakene er noe deltakerne setter pris på, avslutter Sørbye.  

Prosjektlederskolen 2.0 består av 2 samlinger a 2 dager og starter 12. november. Målet med kurset er å gjøre deg til en bedre prosjektleder og øke din kompetanse i tråd med behovet i bransjen og utviklingen i markedet. Les mer om kurset og meld deg på her.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.