Westerdals ACT får millioner i retur

Anton B. Nilsen, som eier Westerdals Oslo ACT, har besluttet å tilbakeføre kjøpssummen for høyskolene NISS og Westerdals i sin helhet. Også lånet på 85 millioner nullstilles.

«Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i media at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT. Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler», heter det i en pressemelding sendt ut mandag morgen fra skoleselskapet.

Anthon B Nilsen, som eier Westerdals Oslo ACT, har altså besluttet å tilbakeføre kjøpssummen for høyskolene (NISS og Westerdals) i sin helhet. 20 millioner samt renter blir tilbakeført og lånet på 85 millioner nullstilles. Dette skal skje med umiddelbar effekt.

– God løsning for Westerdals

Rektor Bjørn Jarle Hansen er glad for løsningen.

– Dette er en en god løsning for Westerdals Oslo ACT, og for våre studenter som er vår hovedprioritet. Nå får vi fortsatt mulighet til å fortsette sammenslåingen av de tre høyskolene (NISS, Westerdals og NITH), samtidig som vi styrker Westerdals Oslo ACTs langsiktige økonomi betraktelig, sier rektor Hanssen i en annen melding, denne sendt ut av Westerdals ACT.

Avviser ulovligheter

«Det er også viktig å presisere at midlene hele tiden har ligget i Anthon B Nilsens skolevirksomhet. Midlene har ikke på noe tidspunkt blitt utbetalt til eierne av Anthon B Nilsen AS, slik det er antydet», skriver skoleselskapet.

– Det viktigste for oss i denne saken har vært å sikre fusjonen av de tre høyskolene. Den løsningen som nå foreligger er selvfølgelig den beste for høyskolen, men var ikke et alternativ da beslutningen først ble tatt, sier Hanssen. Det var et krav fra ABNU at sammenslåingen måtte skje gjennom oppkjøp.

Umiddelbare tiltak

– Høyskolen har i forbindelse med denne saken fått tilbakemeldinger på skolens drift og fasiliteter. Det igangsettes umiddelbare tiltak der det er prekære behov, sier Hanssen.

Selskapet understreker at det som nå gjøres, ikke innebærer tilbakebetaling av kapital fra eierne i Anthon B Nilsen AS, «da eierne aldri har tatt ut midler fra denne transaksjonen til seg selv eller til egne formål».

Det var Dagens Næringsliv som lørdag forrige helg skrev om transaksjonen på drøyt 100 millioner kroner.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.