Skal få enslige, mindreårige asylsøkere ut i praksis

Over 110 personer, organisasjoner og selskaper har søkt om støtte fra Trigger.Action for å realisere sine idéer til hvordan man kan løse flyktningkrisen på lang sikt. Én av søkerne som er plukket ut, er organisasjonen UngXit.

– Vi er veldig glade for å ha blitt plukket ut til å motta hjelp og støtte fra Trigger. Vi vil nå ut til så mange som mulig enslige, mindreårige asylsøkere i Norge, og da er dette en veldig fin drahjelp å få, sier Silje Bratberg, daglig leder i UngXit. 

UDI anslår at det kommer 5500 enslige, mindreårige asylsøkere til Norge bare i 2015. De fleste av dem får opphold. Siden kapasiteten i mottaksapparatet i Norge er sprengt, må mange belage seg på å bo lengre i mottak enn det som opprinnelig er meningen. Der har de lite å fylle dagene med. 

Det vil UngXit gjøre noe med, ved å hjelpe de enslige, mindreårige asylsøkerne med å komme ut i praksis. 

Pilotprosjekt på Hadeland

– Gjennom å la ungdommer møte norsk arbeidsliv tidlig, vil de kunne vise fram hvilke ressurser de innehar. De får et sted å gå til hvor man gjøre nytte for seg, oppleve tilhørighet, fellesskap og samhold. Det kan også hjelpe til med å bevisstgjøre egne ressurser, øke følelsen av kontroll over egen hverdag, og styrke følelsen av egenverd, sier Bratberg. 

Per dags dato har organisasjonen startet et pilotprosjekt med et hotell i Nordic Choice Hotels og Lunner asylmottak i Hadeland, hvor to gutter på 16 og 17 år er i praksis. Fra januar av skal også to jenter ut i praksis. 

I tillegg til praksis-prosjektet gjennomfører også UngXit ulike aktiviteter i asylmottakene for unge, enslige asylsøkere, som smykkelaging, dans og maling, for å øke aktiviseringen og føle samhold. 

– Veldig stolte

Trigger mener UngXits prosjekt går rett i hjertet på det å løse flyktningkrisen på lang sikt. 

– Å få unge flyktninger ut i arbeidspraksis vil bidra til at de blir kjent med norsk arbeidsliv tidlig, det vil gi dem et sosialt nettverk og ikke minst får flyktningene selv muligheten til å gjøre noe meningsfylt, fremfor å gå virkesløse rundt og vente på å få søknaden sin behandlet. Vi mener konseptet til UngXit har veldig mye for seg, og nå gleder vi oss stort til å gå i gang med arbeidet. Vi håper og tror vi kan hjelpe dem med å utgjøre en viktig forskjell, sier Caroline Nilsen, prosjektleder i Trigger. 

Hun har sittet i arbeidsgruppa til Trigger.Action, som har valgt ut prosjektene som får støtte av Trigger. 

– I tillegg er prosjektet skalerbart og konkret, og det kan nå ut til mange. Det å gjennomføre slike prosjekter allerede nå legger grunnlaget for hvordan samfunnet vårt kommer til å se ut i fremtiden, legger hun til. 

Fakta om Trigger.Action

Trigger.Action er et initiativ som skal realisere idéer som kan stimulere til små og store endringer i situasjoner med et akutt behov for nye løsninger. Det første året skal Trigger.Action bidra til å realisere idéer som skal bidra til å skape et mer inkluderende samfunn. Først ut er flyktningkrisen dagen derpå.

Helt konkret skal Trigger.Action hvert år bidra med én million kroner i pengestøtte og arbeidskraft til en verdi av to millioner for å hjelpe andre med å realisere ideer som gjør verden til et bitte litt bedre sted. Det er overskuddet fra Trigger AS som finansierer arbeidstiden og finansieringen av Trigger.Action-prosjektene som blir rullet ut i årene fremover. 


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.