Preger Pstereo med illustrasjoner

På årets Pstereofestival i Trondheim har Multiply Illustrasjonsagentur fått en egen scene med frie tøyler til å kommunisere med publikum.

85893 a2a79 original

– Festival dreier seg om et mangfold i opplevelser, og vi ønsker at publikum skal oppleve noe nytt. Som i musikken, handler det om å skape reaksjoner i øyeblikket, sier festivalsjef Bård Flikke.

Prosjektet befinner seg et sted i brytningspunktet mellom illustrasjon og kunst, der Ashkan Honarvar har jobbet med musikkspekteret i en hel festival og visualisert det. – Med så åpne rammer som vi fikk, ville jeg lage en kobling til musikken. Jeg brukte årets line-up som inspirasjonskilde og tolket summen av den visuelt. Spill-listen med alle artistene var på under hele prosessen, sier Honarvar.

Små detaljer i storformat

Resultatet er collager av ansikter som vokser opp av grunnen på festivalområdet. Hvert element har så blitt forstørret i opptil 3 meters høyde og lagvis montert for å skape dybde.

– Vanligvis jobber jeg i små formater, og begynnelsen på dette prosjektet var likt alle andre prosjekter jeg jobber på. Sluttresultatet, på den andre siden, var det både overraskende og tilfredsstillende, for da fikk jeg se det skulpturelle ved collagene, sier Honavar.

Prosjekteet har vært et lagarbeid, hvor flere fra agenturet har bidratt fra idéfasen til ferdiggjøring, selv om Ashkan Honarvar har stått for uttrykket.

– Multiply har vist en sterk forståelse for hvilket format en festival er. Man må rope høyere enn vanlig og kjempe om oppmerksomheten til publikum. Der har de absolutt vært bidragsyter til helheten av festivalen, sier festivalsjefen.

– Det har vært så gøy å jobbe med en musikkfestival og storformat, sier illustrasjonsagent Kristin Tiller fra Multiply.