Young Lions Film 2023: Her er briefen

100 millioner mennesker er på flukt på grunn av krig, konflikt og klimaendringer. Årets Young Lions-oppgave handler om å gi flyktninger en tydeligere stemme og kunne nå ut til enda flere med Flyktninghjelpens hjelpearbeid.

740 A2220
Abena, som bor i flyktningleiren Tillaberi i Niger, fokuserer på pusting for å kontrollere stress. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Også i år kjører vi nasjonal kvalifisering til Young Lions Film som en del av Gullblyanten. Vinnerteamet deltar i den internasjonale konkurransen under Cannes Lions som i år vil foregå fysisk i tidsrommet 19.-23. juni.

Last ned briefen her

Young-lions-brief-2023-film_2023-01-23-085207_uozx.pdf PDF, 1.066 MB
Last ned

Hvem kan delta i Young Lions?

Du må være 30 år eller yngre (dvs født etter 23. juni 1992). Jobbe i et kreativt miljø, som kreatør, produsent, filmskaper e.l. Hvert team må bestå av 2 personer.

Om oppgaven

På bare 48 timer skal du utvikle idé, filme og redigere en reklamefilm.
Av hensyn til at oppgaven må løses ved siden av andre arbeidsoppgaver, er den totale tidsrammen fra briefslipp til innlevering lenger enn 48 timer i den nasjonale kvalifiseringen.

Løsningen skal ha form av en reklamefilm på inntil 60 sekunder. I tillegg skal du gi en kort beskrivelse av arbeidet og en kort plan for hvordan filmen er tenkt spredt på sosiale medier/egne kanaler.

Det offisielle språket i Young Lions er engelsk, og alle beskrivelser og tekst bør være på engelsk, selv om selve filmen godt kan være på norsk.

Frister og påmelding

Briefen slippes: fredag 20.januar kl 13:00.
Frist for innlevering: fredag 27.januar kl 23:59.

Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant, men arbeidet må være levert på gullblyantweben (awardforce) innen deadline for å delta i konkurransen.

Annen informasjon

Det er gratis å delta i den nasjonale konkurransen. Kreativt Forum sponser pass og deltakelse i den internasjonale konkurransen for vinnerteamet, men (NB!!) reise og opphold må dekkes av den enkelte/den enkeltes arbeidsgiver.

I år er det åpnet for at samme team kan konkurrere i flere kategorier, men hvis du vinner i flere enn én kategori er det arrangørene av den norske konkurransene som går i dialog og blir enige i hvilken kategori du skal representere i Cannes. Dette er fordi det ikke er lov å konkurrere i flere kategorier i Cannes.

Samme gjelder om du konkurrerer i to ulike team på to ulike kategorier. Hvis du vinner i to kategorier med to forskjellige lag kan du kun representere ett lag og kategori i Cannes. Enkeltpersoner har ikke lov til å konkurrere i flere kategorier i den internasjonale konkurransen. Vær obs på at det er arrangørene av konkurransene som går i dialog og blir enige i hvilken kategori du skal representere.