Henter Skylstad og Gulli til Good Morning

De tidligere DDB-toppene blir partnere i Good Morning.

76757 21fc8 original
Helge Onsum, Eirik Fjellaksel, Petter Gulli, Jørgen Winsnes og Eldar Skylstad. Foto © Good Morning

Eldar Skylstad og Petter Gulli kommer fra stillinger som henholdsvis daglig leder og kreativ leder i DDB Oslo. Nå skal de jobbe som strategiske rådgivere i Good Morning.

– Vi startet som produksjonsselskap i 2010, men utviklet oss i takt med tiden, hvor digital kompetanse får stadig større betydning hos annonsører. Nå er vi klare til å ta enda et steg, og henter inn kompetanse på strategi og merkevarebygging, forklarer daglig leder i Good Morning, Eirik Fjellaksel.

Han avviser at Good Morning av den grunn har ambisjoner om å bli reklamebyrå.

– Går du til et reklamebyrå, så får du reklame. Og går du til et content marketing-byrå, så får du content marketing. Men kanskje svaret på den strategiske utfordringen ligger helt andre steder, som for eksempel å utvikle et spill, en ny tjeneste, eller en forbedret kundereise. For å kunne ta slike avgjørelser er det viktig med høy kompetanse på teknologi, men også strategi og markedsføring, sier Fjellaksel.

Klar for en ny morgen

– Det skulle ganske mye til å flytte meg ut av DDB nå, men jeg har alltid blitt trigget av påfyll av ny kunnskap og muligheten til å jobbe sammen med folk som har bevist at de kan. I Good Morning får jeg i tillegg muligheten til å være med på å skape et spennende miljø i skjæringspunktet mellom strategi, kreativitet og teknologi, forklarer Eldar Skylstad.

Skylstad og Gulli skal begge jobbe som strategiske rådgivere, men med litt ulike roller der Skylstad vil ha mer kundekontakt og Gulli vil jobbe mer med kreativ konseptutvikling.

– Erfarne kommunikasjonseksperter som Skylstad og Gulli vil være verdifulle ressurser for kundene til Good Morning i slike prosesser. Jeg har selv jobbet sammen med begge to tidligere og har stor respekt for deres erfaring, kompetanse og evne til nytenkning, sier styreleder i Good Morning, Helge Onsum.

– For meg handler det veldig mye om å få jobbe enda mer digitalt, og at prosessene starter et annet sted, sier Petter Gulli.

– Det har vært fantastiske år i DDB, men i Good Morning vil jeg komme lenger inn i kundenes verdikjede, og forhåpentligvis også få et tettere samarbeid med flinke folk i andre spennende kommunikasjonsmiljøer.