Ny faglig leder til McCann

Aslak Sletten er ansatt som leder for kunde og relasjonsutvikling i McCann.

11533 4f104 original

McCann tar den tidligere direkteavdelingen inn i fremtiden, og omstrukturerer fagområdet til å fokusere på kunde- og relasjonsutvikling. Aslak Sletten får ansvaret for denne satsningen. Med seg har han et team på 16 kreatører, prosjektledere og rådgivere.

– Vi har ikke lenger avdelinger delt etter fag, men tre grupper sentrert om kundene våre. Dette har vi gjort for å legge forholdene til rette for kreativ verdiskapning. For å være tverrfaglige, må vi ha kompetente fagteam som bærer fanen og fornyer spisskompetansen vår. Aslak er ansatt som leder for kunde og relasjonsutvikling, et fag i enorm utvikling, og da trenger vi folk som brenner for dette. Aslak brenner nesten opp og vi er veldig glade for å ha han på plass, sier kreativ direktør Tore Woll.

– Endret forbrukeratferd tvinger selskaper til å endre sin tilnærming til kundeorientering. Tjenesteinnovasjon er blitt en nøkkel i relasjonsutvikling, og vinnerne vil være de selskapene som utvikler genuine kundenære løsninger. De som fortsetter i tradisjonell lojalitetstankegang vil få problemer. Derfor revitaliserer vi vårt produkt slik at det blir relevant for vår tid, sier Aslak Sletten.

– Dette skal vi gjøre ved å kombinere teamets årelange erfaring med en ny og bredere tilnærming, der digitaliseringen muliggjør helt andre veier til å utvikle kunder og relasjoner. McCann ønsker å drive denne utviklingen sammen med våre kunder, og jeg tror vi har en morsom tid foran oss, avslutter Aslak Sletten.

Foto: McCann


Annonse: