Artikler: Overganger

Skageng til McCann

Etter flere år som rådgiver og partner i DDB, har Atle Skageng nå begynt i McCann. Her skal han job…

HK Tromsø vokser

Tromsøs nyeste reklamebyrå øket staben, og ansetter to jenter, i stillingene tekstforfatter og MAC-…