Sterk Reklame 2020&21 – premiering og en skikkelig feiring!

Arrangeres av Kreativt Forum