Sterk Reklame 2023 – premiering og en skikkelig feiring!

Arrangeres av Kreativt Forum