Lisa Gjønnes

Utdannelse

Norges Kreative Fagskole - Grafisk design 2010-2012