92619 3f8c6 original

Paulus Syvertsen

Kreatør, Apriil Reklame

2023 - d.d. Kreatør Apriil reklame • 2018 - 2023 Art Director & Partner Reklamekollektivet • 2016 - 2018 Grafisk Designer i S&B-N • 2013 - 2016 Grafisk Designer Nomad