Adrian A. Mitchell

Produsent / annen

Tidslinje

 

 

Adrian A. Mitchell er involvert i et arbeid:

Bestefar baker

Arbeid
Adrian A. Mitchell ble produsent i annen.
Adrian A. Mitchell ble produksjonsleder i annen.
 

Arbeider

Bestefar baker

Kunde Idun
Byrå TRY
Apt
I samarbeid med Motion Blur
Lansert Oktober 2014

Idun arrangerer Idun Mors hjemmebakte bakekurs for bestefedre og barnebarn i forbindelse med lanseringen av nyheten Bakeklare Fylninger.