Arbeider av Anders Muurman Holm

På app-galloppen

TRY for DnB NOR

Bannskap.no

TRY og Apt for Macks Ølbryggeri

Vekket klassen med stunt

TRY og Apt for Kunnskapsdepartementet

Bank fra A til Å

TRY og Apt for DnB NOR

E6 som rulettbord

TRY og Apt for Harald Møller AS

Helt til Miami med FLAX

TRY for Norsk Tipping