Arbeider av Anders Asheim

Et uvanlig liv

Uncle Grey Oslo for American Express

Kjøp! Kjøp! Og atter kjøp!

Bates for Donald Duck & Co/Egmont Hjemmet Mortensen

Amex til tjeneste

Uncle Grey Oslo for American Express

Best på papir!

Bates for Egmont Serieforlaget

Gjort det de kan

Bates for Norges Frivilligsentraler

Opp ned

for Bluegarden

Mobiliseringen

Bates for Telenor

Mobiliseringen

Bates for Telenor