Arbeider av Andreas Winther

Animerte studenter

Tibe T Reklamebyrå for Høgskolen i Sør-Trøndelag

Amandas nettside

Tibe T Reklamebyrå for Amanda Gerhardsen