Arbeider av Anne Gro Carlsson

Mindre salt, mer suksess

Dinamo for Helsedirektoratet

Den viktigste kampanjen

Dinamo for Norsk Luftambulanse

Gammelt nytt

Dinamo for Hansa Borg Bryggerier

Bruk kondom din …

Dinamo for Helsedirektoratet

RusOff

Dinamo for Helsedirektoratet

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress