Arbeider av Beate Haugane

McTradisjon

NORD DDB for McDonald's

Hugo Chavez?

NORD DDB for McDonald's