Arbeider av Bjørnar Buxrud

Steinspiseren

NORD DDB for Fjordland

Elektriske filmer

TRY og Apt for Harald. A. Møller

Verdens største flaskepost

TRY og Apt for Solo ved Marianne Høy Erikstad og Joakim Sande