Arbeider av Cecilie Tveter

Forskningsetikk på dagsorden

Northern Beat for De nasjonale Forskningsetiske komiteene

Nye nettsider for Pasientskadenemnda

Itera Gazette for Helse- og omsorgsdepartementet

Sexy på nett

Northern Beat for Kondomeriet