Stepp opp foreldregamet!

Geelmuyden Kiese for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet